ตัวอย่างหนังสือกล้องวงจรปิด และ VCD  5  แผ่น

มีลูกค้าจำนวนมาก บอกว่าขอดูตัวอย่างหนังสือหน่อย  ในเวปก็จะทำให้ดูเลยว่า ในเล่มมีอะไรบ้าง

ด้านหน้า หนังสือ กล้องวงจรปิด ความหนา 100 หน้า

ด้านหลัง มี VCD อีก 5 แผ่น ใส่ไว้ในซองเดียวกัน

ท่านที่มีความประสงค์  นำไปจำหน่าย เช่น ร้านศึกษาภัณฑ์ ในแต่ละจังหวัด  โทรหา อาจารย์ประวิทย์  โดยตรงที่ 081-8241332

ภาพ แสดงหน้าสารบัญหนังสือ ว่าในเล่มมีเรื่องอะไรบ้าง

ภาพแสดง เนื้อหาภายในเล่ม

ท่านจะเห็นว่า เรามีเนื้อหาภายในแบบที่ช่างกล้องวงจรปิด ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ  โดยมีเนื้อหาจำนวน 100  หน้า

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 115/136-137 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางบอน กท 10150  โทร 02-8943133-35  081-4076084  081-8241332

      trainingcenterthai@hotmail.com