แผนที่ติดต่องาน

มารถส่วนตัว   มาดังนี้

1.มาจากทางด่วน

   ให้คุณลงทางด่วน ที่มีป้ายบอกว่า  มหาชัย  วิ่งมาเข้าเส้น พระรามสอง  ผ่าน ห้าง BIG C  และ ผ่าน ห้างฯ โลตัส  จะ เจอป้ายว่าไป บางแค  ให้เลี้ยวมา ทางบางแค

  ท่านจะถูกบังคับวิ่ง เข้าเส้นวงแหวน  มองทางฝั่งซ้าย  จะเจอ แมคโคร บางบอน  ท่านกลับรถที่ยูเทริน หน้า แมคโครบางบอน  พอลงมา วิ่งผ่านแมคโครมา  เจอปั๊ม JET

 ท่านจะเจอป้ายบอกทางว่า ไปบางบอน เลี้ยวซ้ายตามถนน   ถนนนี้เรียกว่า ถนนเอกชัย  คุณมองขวา จะเห็นป้ายเขตบางบอน   (ซอยเอกชัย 95)  

เข้ามาจะเห็นโรงเรียนตั้งอยู่ หลังเขตบางบอน  ครับ

 

2.,มาจากเส้น วงแหวน ตลิ่งชัน  หรือ เส้นเพชรเกษม   วิ่งมาถึง เดอะมอลล์ บางแค  ท่านเลยเดอะมอลล์มา  ใช้เส้นวงแหวนรอบนอก จะเจอ แมคโครบางบอน

  วิ่งผ่านแมคโครมา  เจอปั๊ม JET ท่านจะเจอป้ายบอกทางว่า ไปบางบอน เลี้ยวซ้ายตามถนน   ถนนนี้เรียกว่า ถนนเอกชัย  คุณมองขวา จะเห็นป้ายเขตบางบอน  

 (ซอยเอกชัย 95)   เข้ามาจะเห็นโรงเรียนตั้งอยู่ หลังเขตบางบอน  ครับ

 

รถเมล์ที่ผ่าน มี สาย 120    - 147

สงสัยนอกที่กล่าวข้างต้น เรื่องแผนที่ โทรมาที่ 02-8945308  02-4164574

1