โครงการแจก 1 ได้ 10 (ตัวอย่างการทำตลาดลูกค้าที่ จ.สระบุรี)

ตรานยางเนื้อยางเรซิ่นจะมีความคมชัดสูง

เมื่อนำมาติดแป้นแบบหมึกในตัว ดังรูป จะสร้างงานที่มีคุณภาพออกมาทันที

 
              มองภาพข้างต้น  เป็นการทำตรายางแบบ เรซิ่น  ซึ่งการทำตรายางแบบนี้ จะให้ความคมชัดสูง และมีความหนาของตัวหนังสือ ตามที่เราต้องการได้ เพราะเราสามารถกั้นแบบ สูงแค่ไหนก็ได้

คุณสามารถกั้นแบบ 1 ชั้น ดังรูป  หรือเอาพลาสติกกั้นแบบมาหนุนเป็น 2 ชั้นก็ได้  จะทำให้ยางออกมา มีเนื้อที่สูงผิดจากตรายางธรรมดาทั่วไป

เนื้อยางที่ออกมาจะ คม ชัด มาก  แม้ตัวเล็ก 8 point ก็สามารถทำได้

                               ลักษณะตลาดแบบนี้คืด  ทำการทำตรายางแจก ให้กับหัวหน้างานฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงานต่างๆ แบบฟรี ให้เปล่า 1 อัน อย่างสวย และใส่แป้นแก้วอย่างดี  ตัวอย่างเช่น

                              คุณมองตลาดหน่วยงานราชการ ในท้องที่ของ คุณว่าต้องการเข้าไปหางานโรงเรียนต่างๆ ของทางรัฐบาล (ซึ่งมีจำนวนมาก)  ท่านทำการโทรหา ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเหล่า ก่อนว่า  บุคลากรท่านเป็นฝ่ายจัดซื้อ หรือเป็นหัวหน้างานจัดซื้อ ของโรงเรียนนั้นๆ 

                            เมื่อได้ชื่อท่านมาแล้ว  ทำการทำตรายาง  ชื่อของท่านอย่างสวยงาม เป็นตรายาง แบบเรซิ่น ทำอย่างดีที่สุด  และใส่แป้นแก้วใสให้ดูดี  หรือลงทุนหน่อย ทำใส่แป้นหมึกในตัวข้างต้น  และคุณนำไปมอบให้กับท่าน ที่โรงเรียน

                            การเข้าไปพบ และมีตรายางนำไปมอบให้  พร้อม เป็นตรายางชื่อนามสกุล ยศ ตำแหน่งพร้อม  ใครได้รับก็อดที่จะยินดีไม่ได้  ต้องพอใจในระดับหนึ่ง เมื่อถึงจุดนี้ ท่านก็เสนองานของท่านเลยว่า  ท่านอาจารย์ครับ ผมเป็นร้านทำตรายาง  หากอาจารย์มีงาน  ผมของานทำบ้างนะครับ  หรือส่งให้ผมทำบ้างนะครับ  อาจารย์ครับ ผมมีการเทรินตรายางเก่าด้วยนะครับ  ต่อไปนี้ตรายางเก่า อย่างทิ้งนะครับ  ผมรับเทรินอันละ 30-50 บาท  และตรายางใหม่ของผมก็ราคาปกติ  อาจารย์ดูใบราคาซิครับ (มีใบราคาตรายางทำเสนอพร้อมในแต่ละขนาด)

                                ในช่วสงเวลาที่เข้าพบ มีอะไรที่คุณจะพูดไปแล้วทำให้ได้งานพยายามคุยเข้าไป  คุณเอกรัฐ ลูกค้าเจ้าของเครื่องตรายาง อำเภอพระพุทธบาท  เข้าหาวันละ 3-4 โรงเรียนต่อวัน จะได้งานวันละ 1-2 โรงเรียนทุกวัน และโรงเรียนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 4-5 อันขึ้นไป บางจังหวะเข้าไป คุยกัยถูกคอ ได้มาทีเดียว 10-20 อันก็มี  และยังได้งานนามบัตรติดมือออกมาด้วย

                               หันกลับไปมองดูว่า ท้องถื่นของท่าน มีหน่วยงานแบบนี้ เท่าใด  และเป็นของรัฐบาลเท่าใด  โรงงานเอกชน เท่าใด  ที่คุณสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดแบบนี้ได้ทันที   เดินๆ   เดินๆ  เดินๆ   พบๆ  พบๆ   พบๆ  ลูกค้า    ถามว่าคุณทำตรายางให้ลูกค้าทันหรือไม่  และอีก 1 ปี ครึ่ง ตรายางมันจะเวียนมาหาคุณอีก (ตรายางที่คุณทำ ไม่ตรายางไหน ที่จะใช้งานเกิน 2 ปี  เพราะยางเมื่อถูกกับน้ำมัน+น้ำหมึก ที่แป้น แสตมป์ มันต้องบานออกไปเรื่อยๆ งานจะขาดความคมชัดลงไปทุกๆที  และหากเบอร์โทรหายไป 1 ตัวเลข ตรายางนั้นต้องทำใหม่ทันที คุณว่าจริงหรือไม่)

คุณออกหารลูกค้า  ในขณะที่เจ้าประจำเดิม ลูกค้าต้องเดินเข้าไปหา ถามว่า ลูกค้าจะทำงานกับใคร คุณพบลูกค้ามากเท่าใด  คุณก็จะพบเงินมากเท่านั้น   ผมทำมาแล้ว

                     

ได้จากการทำแจกฟรี  1 อัน  ได้งาน 4-6 อัน  ต่อวัน

ได้จากการแจกเอกสาร 4-6  อันต่อวัน

ได้จากแผ่นลูกฟูก 4-6 อัน ต่อวัน

3  งานการตลาด รวมกันต่อวัน ได้ 6-18 อัน ต่อวัน  นั้นหมายถึงรายได้ เดือนละ 12000-18000 บาท ขึ้นไป ต่อเดือน ทีเดียว ยังไม่รวมงานนามบัตร และงานอื่นๆ

click กลับไปที่ หน้าการทำตลาด

1